مراقبت سلامت در منزل عبارت است از مجموعه ای از خدمات مراقبت سلامت پزشکی و پرستاری و توانبخشی که براساس بیماری و یا آسیب وارده، در منزل، به مددجو (بیمار)ارائه شود. این خدمات معمولا ارزانتر، راحت تر و با آرامش بیشتر برای بیمار و با اثربخشی یکسان و با مهارت پرستاری و توانبخشی می باشد که بیمار همان خدمات را درمراکز درمانی و بخش مراقبت ویژه  بطور بستری دریافت می نموده، ولی در حال حاضر نیاز به اقدام پزشکی خاص و شرایط بستری درمراکز درمانی و بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان را ندارد.

خدمات پرستاری

ارائه مراقبت درمنزل پس از ترخیص بیماران از مراکز درمانی برای بیمارانی است که دوره حاد بیماری خود را گذرانده ولی هنوز نیاز به سرویس های مراقبتی در سطوح مختلف و پایش دقیق دارند.

 پرستاران مجرب وویژه کار مراقبت در منزل به بیمار کمک می کنند تا بیمار پس از انتقال به منزل در محیط خانه با آرامش بیشتر و امنیت خاطر دوره بهبودی خود را طی نماید.

 مراقبت ویژه در منزل برای بیماران ذیل اجرا می شود:

 1. بیماران نیازمند به مراقبت تسکینی،
 2. بیماران با مشکلات نورولوژیک،
 3. 3-   بیماران انکولوژی،
 4. 4-   بیمارانی با صدمات و یا بیمارهای وخیم،
 5. 5-   بیمارانی که نیاز به مراقبت های ویژه پس از جراحی دارند،
 6. بیماران نیازمند به مانیتورینگ دائم علائم حیاتی
 7. 7-   نیاز به مراقبت از زخم هایی مانند زخم دیابتیک،
 8. 8-   یا بیماران عفونی (کرونا) که در منزل می توان از آنها نگهداری نمود وبا رعایت دستورالعملهای قرنطینه
 9. 9-   بیماران نیازمند به مراقبت های پرستاری خاص نفرولوژی (دیالیز، مانیتورینگ جذب و دفع مایعات روزانه، مراقبت از کاتترها).

 این مددجویان نیاز به مراقبت های ویژه دارند :                             

 • بررسی روزانه وضعیت بالینی،
 • مانیتورینگ تنفسی و قلبی،
 • v   مراقبت از تراکئوستومی،    
 • v   مراقبت از راههای وریدی و دادن داروها،
 • مراقبت از کاتترهای مختلف تعبیه شده، تغذیه ای
 • v    مراقبت از پوست
 • انجام مراقبتهای پیشگیری از عفونت

      ارائه خدمات توانبخشی  

ارائه خدمات توانبخشی در منزل در بیماران ترخیص شده ازمراکز درمانی:

  ورزش هایی که توسط فیزیوتراپیست به منظورراه اندازی و مستقل شدن وی طراحی و اجرا میشود، مستلزم تکرار و تمرین بوده که این امر در شرایط منزل برای بیمار فراهم است؛ همچنین اقامتگاه نهایی بیماران در منزل است، با حضور وی در آنجا میتوان با دقت بیشتری موانع و محدودیت های فیزیکی را بررسی و حل نمود.

 از سوی دیگر شانس ابتلا به عفونت و آسیب مجدد در این بیماران کمتر خواهد بود و از منظر روانشناختی نیز در صورت ایجاد شرایط حمایت روحی مناسب توسط خانواده و مراقبان بیمار با آسیب ها و عوارض کمتری رو به رو خواهند بود.

 – مراقبت های تخصصی پرستاری شامل:

 • ارزیابی کامل بیمار و ثبت آن
 • تدوین برنامه مراقبتی جهت بیماران بر اساس اهداف و اولویت ها و تشخیص های پرستاری و ثبت آن در پرونده
 • مانیتورینگ کامل سیستم های حیاتی و ثبت آن
 • مدیریت راه هوایی
 • رعایت بهداشت دهان و دندان بیمار
 • ارائه مراقبت پرستاری از بیماران ICU
 • مراقبت پرستاری از بیماران متناسب با بیماری زمینه ای
 • مراقبت از پوست و جلوگیری از ایجاد زخم فشاری
 • گرفتن نمونه خون  وارسال و اخذ جواب 
 • ست کردن دستگاه، اتصال بیمار به ونتیلاتور،مانیتور،اکسیژن ساز …. و تنظیم و کنترل پارامترهای دستگاه
 • مراقبت از بیمار تحت تهویه مکانیکی 
 • محاسبه، آماده سازی و دادن داروها
 • اندازه گیری CVP) فشار ورید مرکزی)
 • ارزیابی و ثبت وضعیت اتصالات بیمار (سوند،NGT و                   . (..
 • استفاده از تکنیک های آرام بخشی در آرام سازی بیماران
 • پیاده سازی و ارزیابی برنامه های آموزشی و تغییرات بر اساس نیازهای یادگیری از بیماران، خانواده ها
 • همراهی و نظارت حین انتقال جهت اعزام – مشاوره و امور پاراکلینیکی       

مراقبت های عمومی پرستاری شامل:

 • بررسی وضعیت سلامت( بیمار/ مددجو )
 • شرح حال و معاینه فیزیکی( و ثبت در پرونده کاغذی/ الکترونیکی)
 • تعیین و ثبت مشکلات و نیازهای (بیمار/ مددجو) مبتنی بر تشخیص های پرستاری
 • برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و الویت ها و ثبت در پرونده
 • حفظ توانایی های مددجو و ارتقاء سطح سلامت در همه ابعاد آن
 • اجرا و ثبت کامل خدمات در پرونده مانند کنترل و ثبت علائم حیاتی
 • تامین نیازهای اکسیژن رسانی و تهویه (تمرینات تنفسی، باز نگه داشتن راه هوایی، اکسیژن درمانی، ساکشن راه هوایی، تراکئوستومی (
 • نظارت بر تامین نیازهای تغذیه ای و رژیم غذایی مددجو، سوند گذاری معده، گاواژ و انجام مراقبتهای لازم
 • بررسی نتایج پاراکلینیکی و تشخیص موارد بحرانی و اطلاع به پزشک معالج
 • نظارت بر تامین نیازهای دفعی مددجو و اجرای سوندگذاری مثانه، شست و شوی مثانه، مراقبت از سوند، لاواژ و مراقبت از استومی ها
 • نظارت بر تامین بهداشت فردی مددجو
 • نظارت بر ایجاد حداکثر تحرک در بیمار (حرکت در تخت، خروج از تخت، انتقال به صندلی، تغییر وضعیت، بکارگیری وسایل کمک حرکتی) و انجام حرکت فعال و غیر فعال
 • بررسی مددجو / بیمار به منظور حفظ تعادل الکترولیت ها، کنترل و ثبت جذب – دفع
 • مراقبت از سیستم پوستی: ارزیابی خطر زخم فشاری و انجام اقدامات پیشگیرانه، مراقبت از انواع زخم و بخیه
 • کنترل و ثبت سطح هوشیاری بیمار و برقراری تحریکات محیطی مناسب و مراقبت از بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری
 • مراقبت و توجه به بهداشت روان مددجویان/ بیماران
 • ایجاد شرایط مناسب جهت تامین نیازهای اعتقادی، معنوی و مذهبی بیمار/مددجو
 • حفظ و ارتقای کیفیت زندگی و خودکفایی در فعالیتهای روزمره زندگی با همکاری و مشارکت تیم توانبخشی و توانمند سازی بیمار از طریق مشارکت فعال در تصمیم گیریهای مراقبتی
 • اجرای دستورات دارویی: تزریقی (جلدی، زیر جلدی، داخل جلدی، وریدی، عضلانی و واکسیناسیون)، استنشاقی، خوراکی، قطره ها، پماد ها، پچ های دارویی و داروهای واژینال و رکتال
 • انجام انفوزیون مایعات وریدی
 • انجام انواع نمونه گیری ها برحسب نیازو ارسال به آزمایشگاه و اخذ جواب
 • ü     انجام اقدامات مناسب پرستاری جهت تامین ایمنی مددجو و پیشگیری از حوادث احتمالی
 • ثبت کلیه اقدامات انجام شده در فرم های مصوب و پرونده مددجو / بیمار
 • راهنمایی و مشاوره به مددجو/ بیمار در خصوص نحوه مراقبت از خود و در صورت لزوم ارجاع
 • توجه و اقدام به آرام سازی محیط فیزیکی، کنترل دما، نور و سرو صدای محیط بیمار و تامین شرایط استراحت بیمار
زنبیل خرید